Preskoči na vsebino
Uporabljate zastarelo različico portala zVEM. Prijavite se v nov portal zVEM

Obvestilo v povezavi s cepljenjem proti COVID-19

| Avtor: NIJZ

NIJZ (v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje) pripravlja aplikacijo za naročanje na cepljenje proti COVID-19, ki bo na nacionalni ravni uvedena z majem 2021. Preko obrazca na portalu zVem se bo mogoče naročiti na cepljenje proti COVID-19, dostop do podatkov o naročilih pa bo omogočen izbranim osebnim zdravnikom in cepilnim mestom.

Trenutno poteka cepljenje oseb, ki so starejše od 60 let, in kroničnih bolnikov. Ne glede na prijavo na portalu eUprava tako pozivamo vse prebivalce, ki sodijo v navedene skupine in bi se želeli cepiti, niso pa svojega interesa za cepljenje sporočili tudi svojemu osebnemu zdravniku, da stopijo v stik s svojim izbranim osebnim zdravnikom in se z njim dogovorijo o cepljenju.

NIJZ namerava vloge zbrane v okviru portala eUprave, po predhodni potrditvi s strani posameznika, ki je prijavo oddal -  verifikacija pravilnosti mobilne številke (posredovanje številčne kode na mobilno številko) in elektronskega naslova (pošiljanje na elektronski naslov) ter potrditev naročila na cepljenje, vnesti v novo aplikacijo za naročanje na cepljenje proti COVID-19, v okviru eNaročanja. Naročilo pacienta bo posredovano članom tima izbranega osebnega zdravnika in timu cepilnega centra (razporeditev cepilnih centrov določa nacionalna strategija cepljenja). Posameznik, ki je oddal vlogo na portalu eUprava bo (po ustrezni verifikaciji in potrditvi) prejel obvestilo o datumu, uri in kraju cepljenja.

Zahvaljujemo se vam za izražen interes in zavedanje, da bomo le s cepljenjem uspeli obvladati epidemijo COVID-19.
 
V nadaljevanju objavljamo še obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Trubarjeva 2, 1000 LJUBLJANA

Telefon: + 386 1 2441 400 

Naslov za e-pošto: info@nijz.si

 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

 

E-pošta: vop@nijz.si

Namen obdelave osebnih podatkov

Zbiranje podatkov za namen omogočanje naročanja pacientov v naročilne knjige ( cepljenje COVID-19)

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), (Uradni list RS, št. 65/2000, 47/2015, 31/2018 s spremembami) Priloga 2- eNapotnica in eNaročilo

 

 

Obdelovani osebni podatki

 • ime,
 • priimek,
 • EMŠO,
 • naslov,
 • E-poštni naslov,
 • telefon (neobvezno)

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

 • Izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi pacienta,
 • Pacient in od njega pooblaščena oseba,
 • Uporabniki eZdravja,
 • Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
 • ZZZS.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se bodo hranili 5 let skladno z zakonom.

Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:

 

 • Dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR)

 

Posameznik se lahko za svoje pravice iz te točke obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, dosegljivo na elektronskem naslovu, navedenem na eni izmed zgornjih rubrik.

 

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

 

Avtomatizirano odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki se ne izvaja.

 

Informacije o pravici vložitve pritožbe pri nadzornemu organu

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana; e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si