Preskoči na vsebino

Preprečujmo uporabo elektronskih cigaret med mladostniki

V Sloveniji uporablja elektronsko cigareto višji delež mladostnikov kot odraslih prebivalcev.

Med odraslimi prebivalci Slovenije elektronsko cigareto uporablja manj kot 1 % vseh (uporaba v zadnjih 30 dneh, prebivalci 25–74 let, 2016), med mladostniki pa so ti deleži znatno višji. Med anketiranimi 17-letnimi dijaki iz vse Slovenije je 2017 o uporabi elektronskih cigaret kadarkoli v življenju poročala več kot tretjina vseh (37 %), v zadnjih 30 dneh pa več kot desetina vseh (12 %).

Tudi šolski delavci pogosto opažajo uporabo elektronskih cigaret med učenci/dijaki osnovnih in srednjih šol. V raziskavi, ki smo jo izvedli v 2018, so šolski delavci poročali o uporabi elektronskih cigaret na 43 % vseh v raziskavi sodelujočih šol iz vse Slovenije (39 % sodelujočih osnovnih in 53 % sodelujočih srednjih šol). Odstotek sodelujočih šol, na katerih so šolski delavci poročali o uporabi elektronskih cigaret, se je med letoma 2016 in 2018 pomembno zvišal v osnovnih šolah, ki so sodelovale v raziskavi, ne pa v srednjih šolah.

Nikotin pomeni pomembno tveganje za mladostnika, zato je treba uporabo izdelkov, ki vsebujejo nikotin med mladostniki preprečevati.

Celoten ćlanek je dosegljiv na naslednji povezavi.