Preskoči na vsebino
Nazaj

Spremembe za napotnice, izdane pred 29. 3. 2020

Spremembe za napotnice, izdane pred 29. 3. 2020

| Avtor: NIJZ

Povzetek sprememb, ki veljajo za napotnice, izdane pred 29. 3. 2020

Tukaj so navedene spremembe pravil v zvezi z roki predložitve in veljavnosti napotnic, ki veljajo glede na razlago Ministrstva za zdravje o ZZUSUDJZ ter spremembah pravil OZZ.

 

Spremembe za napotnice, izdane pred 29. 3. 2020

Roki za predložitve napotnic

- napotnice, ki so bile izdane pred 29.3.2020 in ki imajo rok za predložitev 29.3.2020 ali kasneje, se jim rok za predložitev podaljša do vključno 8.7.2020

- napotnice, ki so bile izdane po 29.3.2020 in ki imajo rok za predložitev do vključno 30.6.2020, se jim rok za predložitev podaljša do vključno 8.7.2020

- za napotnice, ki so bile izdane po 29.3.2020 in ki imajo rok za predložitev po 30.6.2020, veljajo nespremenjeni roki (24 ur za nujne napotnice, 5 dni za zelo hitre napotnice ter 15 dni za hitre in redne napotnice)

Veljavnost napotnic

- napotnicam, ki se jim je veljavnost iztekla med 29.3.2020 in 1.7.2020, se veljavnost podaljša na 8.7.2020

Glede na morebitne spremembe ukrepov po ZZUSUDJZ se navedeni datumi lahko še spremenijo.

Možnosti morebitnega samodejnega podaljšanja rokov za predložitev in veljavnost napotnic s strani sistema eNaročanja še preverjamo.

Vse spremembe iz te novice se bodo izvedle v prihajajočem vikendu.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

Objava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8183

Sprememba pravil OZZ - Navodilo za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z Napotnico

Objava: https://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/38FF11568D0E77C7C12577FB00426E00?