Preskoči na vsebino

Vprašanja in odgovori: CRPP

1. Zakaj nimam nobenih  dokumentov ter nobenih zapisov v povzetku, čeprav je moj zdravnik nedavno ugotovil alergijo, sem opravil-a  cepljenje, sem imel-a kirurški poseg v bolnišnici , sem opravil-a specialistični pregled?

Vključevanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti v CRPP  poteka postopno in nekateri  podatkov še niso začeli pošiljati.  Najpogostejši razlogi, zaradi katerih se podatki ne pošiljajo, so naslednji:

  • Izvajalec zdravstvene dejavnosti ni ustrezno nadgradil in konfiguriral svojega lokalnega informacijskega sistema za povezavo s CRPP; 
  • Lokacija zdravstvene ustanove oz. zasebne ambulante ni  vključena v varno zdravstveno omrežje zNET, zato nima dostopa do CRPP; 
  • Delovni procesi še niso prilagojeni in zdravstveni delavci še ne pošiljajo podatkov, tudi če imajo za to tehnične možnosti. Podatke sicer  zapisujejo v lokalne sisteme, a jih ne objavljajo v CRPP.  

Za informacije o razlogih, za kaj konkretnih dokumenti in povzetki niso objavljeni, se obrnite na izvajalca zdravstvene dejavnosti, kjer ste bili obravnavani.  

 

2. Zakaj med svojimi izvidi ne vidim laboratorijskega izvida?

Trenutno se v CRPP zbirajo samo splošni  ambulantni izvidi, ne pa tudi posebni tipi izvidov, kot je npr. laboratorijski izvid.

 

3. Ali se bodo v prihodnje v CRPP shranjevale tudi druge vrste zdravstvene dokumentacije?

Da, v CRPP nameravamo postopoma uvesti tudi druge tipe izvidov in druge zdravstvene dokumentacije.   

 

4. Ali imajo vsi zdavstveni delavci dostop do mojih podatkov v CRPP?

Ne, CRPP ima vgrajene privzete  omejitve dostopa. Zdravsteni delavci lahko dostopajo do podatkov v Povzetku podatkov o pacientu pod pogojem, da pacient tega ne prepove.  Dostop do ostale dokumentacije  imajo zgolj zdravniki, pričemer so v sistem vgrajene še nadaljne omejitve.  Pacientov izbrani osebni zdravnik oma dostop do vseh vrst dokumentacije. Ostali zdravniki imajo dostop na podlagi veljavne napotnice ali pacientove privolitve, pri čemer vidijo zgolj tiste dokumente, ki so relevantni za njihovo strokovno področje oz. specializacijo. 

 

5. Na kakšen način lahko prepovem vpogled v svoj Povzetek podatkov o pacientu?

Prepoved lahko vložite preko portala zVEM. Registrirati se morate z digitalnim potrdilom. Postopek oddaje prepovedi je v rubriki Dokumenti - Prepoved vpogleda v PPoP. Prepoved sa lahko glasi na posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti ali na vse izvajalce.  Z oddajo prepovedi boste delavcem onemogočili dostop do podatkov zapisanih v povzetku. 

 

6. Ali administrator v zdravstveni ustanovi lahko vidi moj povzetek in druge zdravstvene podatke v CRPP?

Ne, administrator nima možnosti vpogleda v CRPP. 

 

7. Ali medicinska sestra lahko prebere moj izvid iz CRPP?

Ne, medicinske sestre lahko preberejo zgolj vaš povzetek. Izvid lahko prebere zgolj zdravnik.

 

8. Ali specialist, za katerega nimam veljavne napotnice, lahko prebere moje izvide iz CRPP?

Specialist, za katerega nimate veljavne napotnice, lahko do izvidov dostopa na podlagi vaše privolitve. Če izrecno dovolite vpogled, bo specialist vašo privolitev elektronsko zabeležil v svojem informacijskem sistemu ter pridobil dostop za časovno obdobje, ki ga navedete ob privolitvi.