Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo


V P R A Š A L N I K  Z A  P A C I E N T E

 

Questionnaire of satisfaction with certain aspects of the quality of your medical treatment by a health-care provider (choose english version)

Upitnik zadovoljstva pojedinim aspektima kvalitete vašeg liječenja od strane pružatelja zdravstvenih usluga (odaberite hrvatsku verziju)

Fragebogen zufrieden Sie mit einigen Qualitätsaspekten Ihrer Behandlung in der Gesundheitseinrichtung sind (Wählen Sie die deutsche version)

Questionario soddisfatto/a di alcuni aspetti del nostro trattamento sanitario presso l'esecutore dell'attivita sanitaria (seleziona la versione italiana)

Kérdőív elégedett egészségügyi gyógykezelése minőségének bizonyos szempontjaival az egészségügyi szolgáltatónál (válassza ki a magyar változatot)


Spoštovana pacientka, spoštovani pacient,

 

 

pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, v kolikšni meri ste zadovoljni z nekaterimi vidiki kakovosti vaše zdravstvene obravnave pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

 

 

Vaši iskreni odgovori nam bodo v pomoč, da bo naše delo še bolj prilagojeno vašim potrebam in pričakovanjem.

 

 

Vprašalnik je anonimen, njegovo izpolnjevanje vam bo vzelo manj kot 5 minut časa.

 

 

Označite za vas najustreznejši odgovor oziroma ga dopišite, če je to potrebno. Če ne morete sami izpolniti vprašalnika, vam lahko pomagajo vaši svojci oziroma tisti, ki ga prosite za pomoč. V tem primeru se ocenjuje mnenje pacienta in ne mnenje tistega, ki izpolnjuje vprašalnik v imenu svojca. Izrazi, zapisani v smislu "moja obravnava" se ustrezno prilagodijo v "obravnava pacienta", v kolikor vprašalnik izpolnjuje svojec pacienta oz. druga oseba v imenu pacienta.

 

V skladu z Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu bodo podatki posredovani izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kar bo izvajalcem omogočalo pregled podatkov in izvedbo potrebnih ukrepov.