Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo (p)


V P R A Š A L N I K  Z A  P A C I E N T E

 

Questionnaire satisfaction with certain aspects of the quality of your medical treatment by a health-care provider (choose english version)

Fragebogen zufrieden Sie mit einigen Qualitätsaspekten Ihrer Behandlung in der Gesundheitseinrichtung sind (Wählen Sie die deutsche version)

Questionario soddisfatto/a di alcuni aspetti del nostro trattamento sanitario presso l'esecutore dell'attivita sanitaria (seleziona la versione italiana)

Kérdőív elégedett egészségügyi gyógykezelése minőségének bizonyos szempontjaival az egészségügyi szolgáltatónál (válassza ki a magyar változatot)


Spoštovana pacientka, spoštovani pacient,

 

 

pred vami je vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, v kolikšni meri ste zadovoljni z nekaterimi vidiki kakovosti vaše zdravstvene obravnave pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

 

 

Vaši iskreni odgovori bodo vsem deležnikom v zdravstvu v pomoč, da bo naše delo še bolj prilagojeno vašim potrebam in pričakovanjem.

 

 

Anketa je anonimna, njeno izpolnjevanje vam bo vzelo manj kot 5 minut časa.

 

 

Če ne morete sami izpolniti vprašalnika, vam lahko pomagajo vaši svojci oziroma tisti, ki ga prosite za pomoč. V tem primeru se ocenjuje mnenje pacienta in ne mnenje tistega, ki izpolnjuje anketo v imenu svojca. Izrazi, zapisani v smislu "moja obravnava" se ustrezno prilagodijo v "obravnava pacienta", v kolikor vprašalnik izpolnjuje svojec pacienta oz. druga oseba v imenu pacienta.

 

V skladu z Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu bodo podatki posredovani izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kar bo izvajalcem omogočalo pregled in izvedbo potrebnih ukrepov.