1.1.5 Prijava

1.1.5.1 Kako pridobim digitalno potrdilo?

Preko povezave Pridobi kvalificirano potrdilo v spodnjem delu vstopne strani se odpre spletna stran izdajatelja kvalificiranih potrdil SIGEN-CA http://www.sigen-ca.si/ z navodili za pridobitev spletnega kvalificiranega potrdila. Zahtevek za izdajo potrdila odda fizična oseba osebno na upravni enoti. Izdajatelj na podlagi odobrenega zahtevka pripravi referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki sta unikatni za vsakega bodočega imetnika kvalificiranega potrdila posebej. Referenčno številko izdajatelj pošlje bodočemu imetniku kvalificiranega potrdila po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko. S pomočjo obeh številk in navodil za uporabo spletnih kvalificiranih potrdil imetnik nato prevzame svoje kvalificirano potrdilo. Kvalificirano potrdilo velja pet let. Vlogo za novo potrdilo lahko imetnik vloži elektronsko, tako da v zadnjih dveh mesecih pred potekom veljavnosti obstoječega potrdila izpolni elektronski zahtevek, ga digitalno podpiše s še veljavnim potrdilom SIGEN-CA za fizične osebe, ter odda.

0 Priponke
9862 Pogledi.
Povprečno (0 Število glasov)
Komentarji