1.5.4 Vloga...

1.5.4.2 Aktivnosti in viri pri predmetu

Vire in dejavnosti dodajamo znotraj predmeta s klikom na gumb »Vključi urejanje« in nato na povezavo »Dodaj dejavnost ali vir«. Odpre se okno »Dodaj dejavnost ali vir«. Izberemo dejavnost ali vir in izbiro potrdimo s klikom na gumb »Dodaj« oziroma prekličemo s klikom na gumb »Prekliči«. Vire in dejavnosti lahko dodaja uporabnik, ki ima za to dodeljene pravice (npr. administrator).

Slika 35: Okno za dodajanje virov in dejavnosti

V nadaljevanju so predstavljene najpogosteje uporabljene dejavnosti in viri. 

1 Priponka
5801 Pogledi.
Povprečno (0 Število glasov)
Komentarji