1.5.4.2...

1.5.4.2.2 Dejavnost Naloga

Naloga omogoča izvajalcu, da udeležencem dodeli zadolžitve/domače naloge, jih zbere, oceni in poda povratno informacijo. Udeleženci lahko oddajo nalogo v katerikoli elektronski obliki, npr.: besedilno datoteko, preglednico, sliko, avdio/video posnetek. Naloga lahko zahteva tudi, da udeleženci vnesejo besedilo neposredno v obrazec za oddajo. Nalogo lahko oddajo skupinsko ali pa kot samostojen izdelek.

Pri pregledovanju in ocenjevanju naloge, lahko izvajalec poda komentarje, tako da naloži popravljeno nalogo kot dokument, lahko naloži avdio posnetek s komentarji ipd. Ocena naloge je lahko v številčni ali drugi določeni obliki (npr. opisno). Končna ocena je zabeležena v redovalnici.

Nalogo oddamo z vlečenjem datoteke v vnosno polje »Oddane datoteke«. Ob oddaji naloge se na zaslonu izpiše potrdilo o uspešno oddani nalogi. Oddajo naloge lahko tudi popravimo

   

Slika 36: Okno za oddajo naloge

1 Priponka
5480 Pogledi.
Povprečno (0 Število glasov)
Komentarji