1.5.4.2...

1.5.4.2.3 Dejavnost Forum

Forumi se uporabljajo za obveščanje učencev (forum novic, ki se samodejno vzpostavi v vsakem na novo odprtem predmetu) in razprave povezanimi s predmetom (družaben forum).

Forumi so lahko nastavljeni, tako da v njih sodelujejo vsi učenci ali pa je razprava ločena na skupine. V tem primeru morajo biti učenci razvrščeni v skupine.  

Novo razpravo v forumu začnemo s klikom na gumb »Dodaj novo temo razprave«, ki odpre okno »Vaša nova tema razprave«. Vsaki razpravi vnesemo zadevo in vsebino sporočila.

Slika 37: Okno za vnos nove teme razprave

Sporočilu lahko pripnemo različne dokumente. Datoteko lahko dodamo z vlečenjem datoteke v vnosno okno »Priloga«. Datoteko lahko dodamo tudi, tako da jo poiščemo na svojem računalniku (klik na ikono Dodaj). Pri nalaganju datotek imamo več možnosti, in sicer:

  • Nedavne datoteke - datoteke, ki smo jih naložili pred kratkim, 
  • Prenesi vir - omogoča, da datoteko poiščemo na svojem računalniku in jo shranimo na  strežniku. Pri datoteki se izpiše, kdo je datoteko naložil (avtor),
  • URL prenos - vpišemo spletni naslov vira, ki bi ga radi naložili,
  • Privatne datoteke - omogoča upravljanje lastnih, predhodno shranjenih, datotek. Lahko ustvarjamo mape in datoteke razporejamo po mapah.
  • Wikimedia – omogoča iskanje dokumentov in slik po Wikimedii.

   

Slika 38: Okno za izbiro datotek

S klikom na že naloženo datoteko lahko to prenesemo na svoj računalnik (gumb »Prenos«) ali brišemo (gumb »Izbriši).

Na razpravo odgovarjamo s klikom na povezavo »Odgovori«. V kolikor forum omogoča, se pred oddajo svoje objave odločimo, ali želimo prejeti kopijo odgovora na svoj e-poštni naslov, ali pa tega ne želimo.

Forum omogoča različne poglede na objave, in sicer:

  • Najprej najstarejše - pregled omogoča kronološko sledenje objavam, s tem da najprej preberemo prvo objavo in potem objave, ki si sledijo po času objave. Najnovejša objava je na koncu.
  • Najprej najnovejše - na začetku je prva objava, potem si pa sledijo odgovori od najnovejšega do najstarejšega. Najstarejši odgovor na objavo je na koncu objav.
  • V razpredeni obliki - vidna je prva objava, pri ostalih pa je viden le avtor in čas objave.
  • V ugnezdeni obliki - iz pregleda je vidno, kdo je odgovarjal na katero objavo.

Slika 39: Okno foruma

3 Priponke
5455 Pogledi.
Povprečno (0 Število glasov)
Komentarji