1.5.4.2...

1.5.4.2.9 Vir Knjiga

Učenci pri predmetu prejmejo različne vire, dokumente, v različnih formatih (PDF, prosojnice, video in avdio zapise...), povezave na zunanje spletne strani, e‐gradiva ipd. Gradiva prepoznamo po ikonah.

 Knjigo uporabimo za pripravo e-različice učbenika. V kolikor imamo gradivo v elektronski obliki, posamezna poglavja le prekopiramo v knjigo. Takšne knjige ne moremo natisniti, temveč jo lahko le beremo z zaslona. Vnos besedila posameznih poglavij je enostaven – besedilo kopiramo iz svojih dokumentov in jih po potrebi v vnosnem oknu »Vsebina« dodatno uredimo. Slikovno gradivo vnesemo ločeno preko ikone »Vstavi/uredi sliko« v orodni vrstici urejevalnika. Če vnašamo podpoglavje to ustrezno označimo. Posamezna poglavja lahko premikamo in jim določamo pripadnost tudi kasneje.

  

Slika 45: Okno za pregledovanje in urejanje poglavij knjige

1 Priponka
5938 Pogledi.
Povprečno (0 Število glasov)
Komentarji